NLR voert toepassingsgericht onderzoek uit. NLR doet dat in de Nederlandse setting in het kader van de topsector High Tech Systemen en Materialen (HTSM). NLR werkt samen met zijn partnerinstituten verenigd in het TO2 consortium.
Hier treft u de informatie over bovenstaande aan alsook over het NLR onderzoeksprogramma en implementatie van de Publiek-Private Samenwerkingsprojecten.